Tepelně izolační závěsy

gw-woolserge-small-neu.jpg
WOOLSERGE 150, 300 & 800

Ať už ve vstupním prostoru, v kostele, v kancelá ři nebo v restauraci, na še tepelné ochranné záv ěsy udrží chlad venku.

Všestranný design, vysoká kvalita materiálu. A ť už se zahnutými kolejnicemi jako zádveří, nebo před stěnou jako mobilní zá věs. Zeptejte se nás, nabídneme vám individuálně a nezávazn ě to nejlepší řešení.

gw-woolserge-office-small.jpg
WOOLSERGE OFFICE

Designový materiál mezi vlněnými tkaninami. Pocitov ě velmi příjemný, se širokou škálou barev se také často používá jako vnější vrstva u našich akus ckých závěsů OFFICE. Stabilní, měkké a příjemné tepelné vlastnos . Hygroskopický, a proto ideální pro regulaci klimatu v místnos .

položek: 2