Zvukově izolační závěsy

gw-sv-office-small.jpg
Zvukově izolační závěsy OFFICE

Izolace až 30 dB

S naším systémem zvukov ě izolačních závěsů OFFICE vznikají kvalitní „místnos pouhým s sknu m tčlaítka“. Pokud byste cht ěli flexibilně oddělit pracovní prostory nebo vytvořit konferenční ostrůvky, můžete vybírat z naší široké škály možnos konfigurace: Ať už zvuková izolace 11 dB nebo 30 dB, jednobarevná nebo pestře po štěná pohledová strana, manuální ovládání nebo plně automa zovaný

gw-sv-office-elegance-small-neu.jpg
Zvukově izolační závěs OFFICE ELEGANCE

Izolace až 13 dB

Zvukov ě izolační závěs OFFICE ELEGANCE představuje zjednodušenou verzi úspěšného zvukového závěsu OFFICE a spojuje ověřenou akus ckou kvalitu s atrak vní cenou! Vícevrstvé zvukové závěsy dosahují zvukové izolace a ž 13 dB, a lze je tak perfektně použít jako flexibilní dělící prvky místnos v kancelářích, interiérech a ins tucích.

gw-sv-expo-small.jpg
Zvukově izolační závěs EXPO

Izolace až 17 dB

Díky jednoduché, ale efek vní konstrukci zvukového závěsu Gerriets EXPO vám nabízíme jednoduchý způsob, jak flexibiln ě rozdělit váš sál akus cky a vizuálně! Kromě vysoké úrovně zvukové izolace nabízí systém vynikající absorpci. Nejen že rozdělíte vaši halu na dvě čás , ale také zlepšíte dobu dozvuku a srozumitelnost řeči v jednotlivých částech haly.

gw-sv-stage-small.jpg
Zvukově izolační závěs STAGE

Izolace až 18 dB

Klasika mezi zvuko vě izolačními závěsy! Vícevrstvý záv ěsový systém je často instalován p římo za hlavní oponu v divadle. V případě přeměny jeviště se po zavření hlavní opony s p u s , aby se oddělily zvuky na jevi š od hlediště.

Pro tento ú čel byla vyvinut 5‐ nebo 7vrstv ý zvukový záv ěs, který snižuje tuto zvukovou emisi a ž o 18 dB.

 

položek: 4