Ochrana proti viru

gw-soft-shield-small.jpg
SOFT SHIELD

Lehké, levné a p řesto krásné řešení, které chrání va še zaměstnance v recepcích, zasedacích místnostech či v oblas služeb před nakažením koronou nebo jinými chorobami, které se mohou p řenášet kapičkovými infekcemi nebo aerosoly.

gw-case-studies-small-neu.jpg
Nástin řešení

Oddělte pracovní oblas od sebe, vytvořte vhodné vstupní a čekací prostory, ochraňte své zam ěstnance.

položek: 2