Dar 10 000 € pro Lékaře bez hranic

11. prosince 2023

Společnost Gerriets letos opět věnuje 10 000 eur nezávislé organizaci Lékaři bez hranic, která byla založena ve Francii v roce 1971. Organizace poskytuje lékařskou a humanitární pomoc po celém světě lidem postiženým konflikty, epidemiemi nebo přírodními katastrofami bez ohledu na jejich původ, pohlaví nebo politické přesvědčení. Zvláště zranitelným lidem poskytuje pomoc ve válečných oblastech, ve Středomoří a v uprchlických táborech. Lékaři bez hranic působí ve více než 70 zemích.

"Nejsme si jisti, že mluvení zachraňuje životy. Ale víme, že mlčení může zabíjet." (Děkovná řeč při příležitosti předávání Nobelovy ceny za mír)

Pokud byste chtěli také přispět, více informací najdete na www.aerzte-ohne-grenzen.de.