G-QUICK 2.0

Art. Br. 410710*

Proizvod G-QUICK, tvrtka Gerriets razvila je kao alternativu tradicionalnim načinima vješanja draperija. Patentirana naprava nadomješta uzice i držače kao sredstvo za pričvršćivanje mekih materijala s okašcima (zastori, platna) na nosač (aluminijska konstrukcija, cijevi, letve). Tako je moguće postaviti kazališne zastore, pozadine i svu ostalu draperiju 3 do 4 puta brže od klasičnih metoda.

Više informacija
Item No.: 410710*
kom

Proizvod G-QUICK, tvrtka Gerriets razvila je kao alternativu tradicionalnim načinima vješanja draperija. Patentirana naprava nadomješta uzice i držače kao sredstvo za pričvršćivanje mekih materijala s okašcima (zastori, platna) na nosač (aluminijska konstrukcija, cijevi, letve). Tako je moguće postaviti kazališne zastore, pozadine i svu ostalu draperiju 3 do 4 puta brže od klasičnih metoda.

Svi su materijali vatrootporni.