G-CABLE

Art. Br. 4107102*

Proizvod G-CABLE, tvrtka Gerriets razvila je kao alternativu tradicionalnim načinima uređivanja električnih vodova. Patentirana naprava nadomješta uzice i držače kao sredstvo za pričvršćivanje električnih kablova na nosač (aluminijska konstrukcija, cijevi, letve). Tako je moguće postaviti kabele i ostalu opremu 3 do 4 puta brže od klasičnih metoda.

Dostupan u dvije inačice:

G-QUICK za cijevi Ø 50 - 60 mm: 17,0 cm.
G-QUICK za cijevi Ø 70 - 80 mm: 18,5 cm.

Više informacija
Item No.: 4107102*
Boja: crna
kom

Proizvod G-CABLE, tvrtka Gerriets razvila je kao alternativu tradicionalnim načinima uređivanja električnih vodova. Patentirana naprava nadomješta uzice i držače kao sredstvo za pričvršćivanje električnih kablova na nosač (aluminijska konstrukcija, cijevi, letve). Tako je moguće postaviti kabele i ostalu opremu 3 do 4 puta brže od klasičnih metoda. Dostupan u dvije inačice: G-QUICK za cijevi Ø 50 - 60 mm: 17,0 cm. G-QUICK za cijevi Ø 70 - 80 mm: 18,5 cm. Svi su materijali vatrootporni.