TRUMPF 95 Top Cord Operation

Dodatkowe części wymagane do szyny: