Ojačitveni, naborni, povezovalni trakovi in obtežilne vrvice