Szkło teatralne, filmowe, bezpieczne i inne teatralne efekty

Gerriets Exhibition Stand – SHOWTECH 2011, Berlin / Germany
Imitation verre GERO